Felhasználási feltételek

A Borsodi Sörgyár Kft. (cégjegyzékszám: Cg.05-09-019849, székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; a továbbiakban: „Borsodi”) honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország jogszabályaival összhangban megengedett. Amennyiben a honlapra belép, és a honlapot használja, azzal Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbi kikötéseket és feltételeket. Amennyiben Ön nem ért egyet ezekkel a kikötésekkel és feltételekkel, kérjük ne lépjen be a honlapra és ne használja a honlapot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen honlap használata során a Molson Coors Brewing Company weboldal használati feltételei szintén alkalmazandók; kérjük, hogy ezek megismeréséhez kattintson a linkre.

 

1. Korhatár

A honlapra történő belépés és a honlap használata kizárólag 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek részére engedélyezett. Kérjük, hogy az oldalon elérhető tartalmakat ne ossza meg 18 éven aluliakkal. Minden olyan tartalom törlésre fog kerülni, amely a túlzott, felelőtlen vagy a 18 éven aluliak általi alkoholfogyasztásra utal.


2. Szerzői jog

A Borsodi honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A Borsodi, valamint a Borsodi  engedélyével rendelkező harmadik személy a kizárólagos tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és bármely tartalmi elemmel, anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjognak.

Ön jogosult a Borsodi honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, ez azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra történhet. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt felsoroltakon kívül a Borsodi semmilyen egyéb felhatalmazást nem ad a honlapjával kapcsolatban.


3. Védjegyek

Minden, a Borsodi honlapján használt név, elnevezés, védjegy, márkanév, logó stb. a Borsodi tulajdonában vagy engedélyezett használatában áll, azokat Ön a Borsodi előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatja. A honlap tartalmának jogosulatlan használata polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.


4. A honlap tartalma

A honlapon található információ, tartalom jóhiszeműen került felhelyezésre, azonban kizárólag tájékoztató jellegű, a tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információra, tartalomra alapozni. A Borsodi mindent megtesz, hogy a honlapon feltüntetett információ naprakész és hiteles legyen, azonban az információ pontosságáért, hitelességéért és kimerítő jellegéért a Borsodi nem vállal felelősséget. A Borsodi, továbbá alkalmazottai és megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges károkért, költségekért és veszteségekért, beleértve bármilyen elmaradt hasznot, közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy következményi kárt és veszteséget is, amelyek a Borsodi honlapjára történő belépésből vagy annak használatából erednek.

A Borsodi honlapjára tilos jogszabályi rendelkezésbe ütköző vagy azt sértő, pornográf, szeméremsértő, becsületsértő, rágalmazó, vallási meggyőződést sértő, fenyegető, illetve egyéb bűncselekményt megvalósító, továbbá a túlzott, illetve a fiatalkorúak italfogyasztását ösztönző anyagot, közleményt vagy információt továbbítani. A Borsodi a honlapra továbbított anyagokat nem kezeli bizalmasan. Amennyiben Ön anyagot, információt vagy közleményt továbbít a honlapra, egyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy az eljutatott anyag, információ vagy közlemény elveszti bizalmas jellegét, és azt a Borsodi jogosult minden térítés és további engedély nélkül felhasználni.

A Borsodi fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.


5. Kapcsolódó honlapok

A Borsodi honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állhatnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Borsodi csupán hozzáférést közvetít, azonban a Borsodi, továbbá alkalmazottai és megbízottai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért, valamint az azokon elhelyezett információért, abban az esetben sem, ha azokat a Borsodi alkalmazottja, megbízottja látta vagy jóváhagyta.

A honlapra kizárólag a Borsodi előzetes engedélyével helyezhető el más internetes honlaphoz kapcsolódási pont vagy hivatkozás.


6. Jogi záradék

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Borsodi honlapjával kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén a felekre Magyarország jogszabályai az irányadóak, és a jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Miskolci Törvényszék vagy a Miskolci Járásbíróság kizárólagosan illetékes.


7. A jogi figyelmeztetés megváltoztatása

A Borsodi mindenkor fenntartja a változtatás jogát, amelyet saját hatáskörében a honlapon eszközöl.


8. Céges információk

Cégnév: Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81.
Fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 187. 5. emelet
Cégjegyzékszám: 05-09-019849
Nyilvántartó Bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága