Adatvédelem

ADATVÉDELEM

1. Adatvédelmi nyilatkozat, az Adatkezelő

 

A jelen weboldal vonatkozásában az adatkezelő a Borsodi Sörgyár Kft. (cégjegyzékszám: Cg.05-09-019849, székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.;; a továbbiakban: „Adatkezelő”); a weboldal üzemeltetése során más, az adatokat feldolgozó harmadik személy közreműködését is igénybe veheti.

A Borsodi Sörgyár Kft. számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói (továbbiakban látogatók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Borsodi Sörgyár Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Borsodi Sörgyár Kft. a látogatói személyes adatait, illetve a személyes adatokat a Borsodi Sörgyár Kft. részére más módon (különösen a toborzás során) eljuttatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.

 Bármilyen adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával a látogató kijelenti, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és kifejezetten elfogadja. Amennyiben a látogató bármely személyes adatát önként eljuttatja a Borsodi Sörgyár Kft. részére, ezzel hozzájárulását adja ahhoz is, hogy azt az Adatkezelő – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

 
2. A gyűjtött személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő által gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) szerinti személyes adat, azaz kapcsolatba hozható a látogatóval, illetve az adat alapján a látogató személye azonosítható.

A jelen weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatok megadására (pl. név, lakcím, elérhetőségek, személyes és szakmai érdeklődési kör, stb.) szükség lehet.

A látogatók személyes adatait az Adatkezelő harmadik személyeknek semmilyen formában nem adja át.

 

3. Az információk kezelésének célja, időtartama

 

A Borsodi Sörgyár Kft., mint Adatkezelő a látogatóval kapcsolatos információkat különösen a következő célok érdekében használja fel:

 • a piac, a fogyasztónk, a termékek és szolgáltatások kiértékelése és elemzése;
 • az ajánlott termékek és szolgáltatások megfigyelése, átdolgozása illetve fejlesztése;
 • az új termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve különböző akciókkal kapcsolatos tájékoztatás;
 • a vevői reklamációk intézése;
 • a megrendelések intézése;
 • a látogató regisztrálása a weboldalon vagy a weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése céljából;
 • a látogatóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségek teljesítése;
 • nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése;
 • a látogatóval való kommunikáció a fentiekkel összefüggésben.

A látogatóval  kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához szükséges, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés, jogszabály vagy a látogató  hozzájárulása azt lehetővé teszi.

 

4. Az adatok gyűjtésének módja

 

A látogatóval  kapcsolatos információk gyűjtésére különösen az alábbi esetek szerinti módszerekkel kerülhet sor:

 • amikor az Adatkezelő weboldalán keresztül bocsátja a látogató a rendelkezésünkre;
 • amikor a látogató személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül vagy egyéb módon lép kapcsolatba a Borsodi Sörgyár Kft-vel, vagy;
 • az információt a Borsodi Sörgyár Kft-vel összefüggő kommunikáció céljából a látogató önkéntesen a Borsodi Sörgyár Kft. tudomására

Az Adatvédelmi Törvény szerinti személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a látogatótól különösen az alábbi formákban szerzi be a Borsodi Sörgyár Kft. :

 • internetes felületen külön szövegdobozban;
 • nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával a látogató hozzájárul az adatkezeléshez;
 • az információt az Adatkezelővel összefüggő kommunikáció céljából a látogató önkéntesen nyilvánosságra hozza;
 • telefonon, a beszélgetés előtt a látogatót/telefonálóttájékoztatjuk arról, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerül és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás rögzítésre kerül.

Az Adatkezelő a vevői, partnerei, egyéb ügyfelei, valamint a jelen weboldal látogatóinak személyére, adataira, valamint a Borsodi Sörgyár Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 

5. Tájékoztatás kérése, jogok érvényesítése, jogorvoslat 

 

Az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek megfelelően a látogatónak  joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. Amennyiben a a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel az alábbi címen:

 

Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű TársaságSzékhely: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81.

Fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 187. 5. emelet

Jogi-és Vállalati Kapcsolatok Osztály

 

A fentiek mellett a látogatót az Adatvédelmi Törvény 14-23. §-ai szerinti jogok illetik meg.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti szabályokat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A jelen adatvédelmi nyilatkozatba foglalt szabályok utolsó frissítésének időpontja: 2014. október 20.

 

Borsodi Sörgyár Kft.

Üdvözöljük a Borsodi Sörgyár Kft. vállalati weboldalán

Az oldal megtekintése
18 éven aluliak számára tilos

Kérjük, adja meg születési dátumát.


Év
Nap