Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzat

A Szabályzat célja

 

A sör világszerte közkedvelt és rendszeresen fogyasztott ital, és számos kultúrában évszázadok óta a társadalom szerves részét képezi.

Amennyiben felelősen fogyasztják, a sör a legtöbb ember számára a kiegyensúlyozott és egészséges életforma része lehet.

A kereskedelmi kommunikáció alapvető szerepet játszik a szabad piacgazdaság sikerében. Előmozdítja a versenyt, és lehetővé teszi, hogy a fogyasztók új termékekkel ismerkedjenek meg.

Mint felelősségteljes sörkészítők garantáljuk, hogy termékeink kereskedelmi kommunikációja kizárólag a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt (1) betöltött személyek felé irányul, és a társadalmi felelősség jegyében készül.

A kereskedelmi kommunikációs szabályzat (továbbiakban Szabályzat) érvényesítése során figyelembe vesszük az egyes piacok közti kulturális különbségeket és a helyi sajátosságokat.

A Szabályzat a Borsodi Sörgyár Kft., mint a Molson Coors vállalatcsoport tagja számára minden fajta kereskedelmi kommunikációra vonatkozóan egy konzisztens, minimum standardot határoz meg.

A Szabályzat hatálya

A jelen Szabályzat céljai szempontjából a „Molson Coors termékek” és „Molson Coors márkák” kifejezések magukban foglalják a Molson Coors tulajdonában lévő, valamint a licenc alapján gyártott márkákat is.

A Szabályzat érvényes az összes Molson Coors termékre vonatkozó minden fajta marketing vagy kereskedelmi kommunikációs tevékenységre:

- digitális és nem digitális médiában való hirdetés (1. számú melléklet);

- szponzoráció;

- beltéri és szabadtéri események;

- a Molson Coors által engedélyezett promóciós tevékenységek (a telephelyen és azon kívül);

- kapcsolati marketing;

- fogyasztói kommunikáció;

- csomagolás és címkék;

- point-of-connection anyagok;

- merchandising;

- márkanevek;

- termékkihelyezés (2. számú melléklet).

A Szabályzat nem vonatkozik a márkalogóval ellátott vagy márkalogó nélküli anyagok felelős alkoholfogyasztást célzó felvilágosító tevékenység részeként való használatára.

Ahol a Szabályzat alkoholmentes sörökről szól, ott az alkoholmentesség helyi definícióját kell alkalmazni.

A Szabályzat kötelező érvényű a márkáink marketingjében részt vevő valamennyi szakterület számára, beleértve a vállalaton belüli, marketinggel promóciós és szponzorációs ügyekkel foglalkozó osztályokat valamint a külsős, reklámozással, a design-nal, a vállalati kapcsolatokkal (PR),  értékesítési promóciókkal, a rendezvényszervezéssel - és médiavásárlással foglalkozó ügynökségeket.

Általános alapelv

A Molson Coors sörmárkákat érintő minden fajta kereskedelmi kommunikációnak etikusnak, tisztességesnek és igaznak kell lennie, és tükröznie kell az ízlésességre és illemre vonatkozó társadalmilag elfogadott normákat.


Felelős alkoholfogyasztás

Hisszük, hogy a sör, amennyiben felelősen fogyasztják, az egészséges és kiegyensúlyozott életforma része lehet.

Sörmárkáink marketingje és promóciója minden esetben összhangban kell, hogy álljon a felelős fogyasztás irányelvével.

 1. Kereskedelmi kommunikációnk nem jeleníthet meg olyan helyzeteket, melyekben a sört nagy mennyiségben vagy felelőtlenül fogyasztják. Továbbá nem sugallhatjuk, hogy az ilyen helyzetek elfogadhatóak a számunkra.
 2. Kereskedelmi kommunikációnk nem tüntetheti fel negatív színben az absztinenciát vagy a mértékletességet. Bizonyos helyzetek vagy időpontok nem megfelelőek az alkoholtartalmú italok fogyasztásához, és mi minden esetben tiszteletben tartjuk, ha az egyén személyes döntése az, hogy nem iszik.
 3. Marketing anyagaink nem ábrázolhatnak terhes nőket, és nem irányulhatnak terhes nők felé.
 4. Kereskedelmi kommunikációnk nem köthető össze erőszakos vagy szélsőséges magatartással – kivéve, ha az egyértelműen felismerhetően humor, paródia, szatíra vagy tréfás átejtés –, valamint nem társíthatja termékeinket antiszociális viselkedéssel
 5. A Molson Coors által szponzorált promóciós tevékenységek nem ösztönözhetnek a termékeink mennyiség vagy időtényező általi, vagy bármilyen más formában történő felelőtlen fogyasztására. Senkit sem kényszeríthetünk a promóciós tevékenységeinkben való részvételre. Marketing anyagaink vagy promóciós tevékenységeink nem tartalmazhatnak és/vagy reklámozhatnak olyan játékokat, melynek során alkoholt kell fogyasztani, valamint nem vehetnek igénybe olyan ivóedényt, készüléket, sörpisztolyt, vagy más italadagoló szerkezetet, melyeknél a fogyasztó nem tudja ellenőrizni az elfogyasztott alkohol mennyiségét.
 6. A Molson Coors minden marketing célokat szolgáló márka-weboldalának a felelős alkoholfogyasztás egyértelmű üzenetét kell hordoznia.

Sörmárkáink marketingje a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt betöltött személyeket célozza.

Törvényes alkoholfogyasztási korhatár

A Molson Coors sör marketingje kizárólag a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt betöltött és a feletti személyek felé irányul. A Szabályzatban a ’törvényes alkoholfogyasztási korhatár’ az a kor, amikor az egyéneknek törvényesen megengedett az alkoholtartalmú italok fogyasztása vagy vásárlása – a kettő közül a magasabb korhatárt tekintve –, ami azonban nem lehet 18 évnél alacsonyabb.

Ezen irányelv iránti elkötelezettségünket az alábbi rendelkezések támasztják alá:

 

 1. Kereskedelmi kommunikációnkban nem alkalmazunk olyan szimbólumokat, képeket, tárgyakat, képregény karaktereket, közismert személyiségeket, zenét vagy nyelvezetet, melyek úgy lettek megalkotva, hogy különös hatást gyakoroljanak gyermekekre vagy serdülőkorúakra.
 2. A marketing anyagainkban megjelenő, sörünket fogyasztó és/vagy reklámozó színészeknek és modelleknek legalább 25 évesnek kell lenniük, és külsejükben egyértelműen a törvényes alkoholfogyasztási korhatárnál idősebbnek kell látszaniuk. - A márkáink helyi, illetve nem helyi fogyasztásra vonatkozó promóciójában résztvevő személyeknek a törvényes alkoholfogyasztási korhatár felett kell lenniük.
 3. Marketing anyagunk csak olyan esetben jelentethető meg a médiában, ha a közönség legalább 70%-a előreláthatóan a törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti személy. A termékkihelyezés során a közönség összetételét korábbi felmérések alapján tudjuk előrejelezni.
  - Ügynökségeinkkel és médiavásárlóinkkal szoros együttműködésben készítjük el a lehető legpontosabb becsléseket az irányban, hogy a célközönség legalább 70%-a a törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti személy legyen(2).
  - Felkérjük médiapartnereinket, hogy – amennyiben lehetséges – félévente biztosítsanak számunkra a közönség összetételére vonatkozó poszt-monitoring jelentéseket, melyek segítségével felül tudjuk vizsgálni a kihelyezés megfelelőségét.
 4. Nem szponzorálunk, és marketing tevékenységünkkel nem célzunk olyan eseményeket, melyeken a közönség nagy része előreláthatóan a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt még be nem töltött személy.
 5. Nem engedélyezzük, hogy márkalogóinkat vagy védjegyeinket gyermekjátékokon, gyermekruhákon, vagy elsősorban a törvényes alkoholfogyasztási korhatár alatti személyek által használt anyagokon vagy árucikkeken tüntessék fel.
 6. Minden lépést megteszünk annak érdekében, hogy a Molson Coors által szponzorált promóciókon a kóstoltatás ne irányuljon a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt még be nem töltött személyek felé. Promóciós munkatársainkat betanítjuk, hogy adott esetben kérjék el az életkort igazoló okmányokat, és kiskorúaknak ne szolgáljanak fel termékmintát.
 7. A Molson Coors által szponzorált eseményeken biztosítjuk az alkoholmentes sör és egyéb alkoholmentes italok hozzáférhetőségét azok számára, akik a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt még nem töltötték be, vagy személyes döntés alapján nem kívánnak alkoholtartalmú sört fogyasztani.

 

 Veszélyes tevékenységek

 

 1. Marketing anyagaink vagy promóciós tevékenységeink nem ábrázolhatnak alkoholfogyasztást közvetlenül olyan tevékenységek előtt (vagy olyan helyszíneken), melyek az emberi életre kockázatosak lehetnek, mint például a gépjárművezetés, vagy bármely más potenciálisan veszélyes szerkezet vagy gép üzemeltetése.
 2. Kereskedelmi kommunikációnk nem sugallhatja, hogy az alkoholfogyasztás hozzájárul valamely potenciálisan veszélyes tevékenység sikeréhez. Megengedett azonban a résztvevőt úgy ábrázolni, hogy az esemény után megpihenve, ünnepelve vagy mások társaságában élvezi a sörünket.
 3. A Molson Coors által szponzorált promóciós eseményeken dolgozó Molson Coors munkatársakat arra ösztönözzük, hogy a résztvevőknek ajánljanak alternatív közlekedési eszközöket, melyekkel biztonságosan hazajuthatnak.
 4. Az alkoholmentes sör, olyan helyzetekben, ahol fogyasztása nem növeli egy potenciálisan veszélyes tevékenység kockázatát, megjelenhet a reklámjainkban. Ilyen esetekben azonban egyértelművé kell tenni, hogy a termék nem tartalmaz alkoholt, és nem tévesztendő össze az alkoholtartalmú sörrel.

 

Egészségügyi és fizikális szempontok

Hisszük, hogy a sör, amennyiben felelősen fogyasztják, a legtöbb ember számára a kiegyensúlyozott és egészséges életforma része lehet.

Mindamellett márkáink reklámozása során szem előtt tartjuk a következőket:

 

 1. A kereskedelmi kommunikáció nem állíthatja, hogy sörmárkáink fogyasztása által megelőzhetőek, kezelhetőek vagy gyógyíthatóak lennének bizonyos egészségügyi problémák.
 2. Az értékesítés és reklámozás során nem sugallhatjuk, hogy termékünket pozitív egészségügyi hatásai miatt érdemes fogyasztani.
 3. A termékek sajátos összetevőire vonatkozó kereskedelmi kommunikációnak összhangban kell lennie a kommunikáció helyszínéül szolgáló ország jogszabályaival.
 4. Az értékesítés során nem állíthatjuk, hogy sörmárkáinknak energia-növelő hatása lenne – kivéve, ha nem tartalmaznak alkoholt.
 5. Amennyiben azt állítjuk, hogy valamely alkoholmentes termékünk fogyasztása egészségügyi vagy fizikai előnyökkel jár, egyértelműen felismerhetővé kell tennünk, hogy alkoholmentes termékről van szó.

Alkoholtartalom

 

 1. Marketing anyagaink vagy promóciós tevékenységeink nem kelthetnek bizonytalanságot termékeink alkoholtartalmával kapcsolatban.
 2. Márkáink esetében a magasabb alkoholtartalmat nem tüntethetjük fel pozitív értékként.

 

Teljesítmény és siker

 

A felelős sörfogyasztás összefonódik a kellemes társasági élményekkel és baráti kapcsolatokkal, és ebben a minőségében meg is jeleníthető.

Mindamellett márkáink reklámozása során szem előtt tartjuk a következőket:

 

 1. Kereskedelmi kommunikációnk nem sugallhatja, hogy a sör fogyasztása elengedhetetlen a társadalmi elfogadottsághoz, a szakmai, tanulmányi vagy pénzügyi sikerekhez.
 2. Kereskedelmi kommunikációnk semmilyen módon nem utalhat arra, hogy termékeink fogyasztása növeli a szexuális képességet és a vonzerőt, vagy szexuális kapcsolatok kialakulásához vezet.
 3. Kereskedelmi kommunikációnk nem kelthet olyan benyomást, hogy termékeink fogyasztása bármilyen kapcsolatban áll a sportokban vagy potenciálisan veszélyes tevékenységekben nyújtott teljesítménnyel és sikerekkel.


A Szabályzat teljesítése

 

A Szabályzatban foglaltak betartása minden szakterületen dolgozó munkatársunk számára kötelező érvényű. Ahol már léteznek nemzeti törvények, rendelkezések vagy önszabályozó kódexek, azokat is figyelembe kell venni a jelen Szabályzatban foglalt követelmények mellett.

Elkötelezetten hiszünk vállalatunk erőteljes megfelelőségi programjában és belső vizsgálati rendszerében.

 

 1. Minden egyes személynek saját felelőssége betartani a Szabályzat rendelkezéseit. Helyi kereskedelmi kommunikáció és marketing tevékenység esetében a döntéshozás a Marketing Igazgatót illeti meg. Nemzetközi kereskedelmi kommunikáció és marketing tevékenység esetében a Szabályzatnak való megfelelőség a Chief Marketing Officer felelősségi körébe tartozik.

 A gyakorlatban történő megfelelőség biztosítása érdekében:

 1. A Szabályzatot a vállalaton belüli marketinggel, médiavásárlással, promóciókkal és szponzorációval foglalkozó osztályoknak, valamint a külsős, reklámozással, design-nal, promóciókkal és rendezvényszervezéssel foglalkozó partnereinknek is követniük  kell mind szó szerint, mind szellemében.
 2. Valamennyi, a kereskedelmi kommunikációban érintett szolgáltatóval kötött szerződésnek és projekt összefoglalónak tartalmaznia kell a Szabályzat kötelező érvényű betartásának feltételét. Minden egyes szerződéshez csatolni kell a Szabályzat egy példányát.
 3. Valamennyi reklámügynökségünknek részt kell venni a helyi marketing csoportok számára az egyes országokban tartott éves tréningen.
 4. A Szabályzat betartására vonatkozó elő-engedélyeztetésre és tanácsadásra a marketing és promóciós anyagok/kommunikáció fejlesztését célzó kreatív folyamat lehető legkorábbi szakaszában sort kell keríteni.
 5. A marketing és az értékesítés területén dolgozó valamennyi régi és újonnan felvett munkatársnak a betanulás során meg kell ismerni a Szabályzatot, és vállalni kell a teljesítését.

Továbbá a Szabályzat egy példányát át kell adni mindazon ügynökségeknek és tanácsadóknak, akikkel a vállalat megbízásban áll.

 

1. számú melléklet

A Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzat digitális marketing kommunikációban való alkalmazásának irányelvei

 

Bevezető

Az alábbi irányelvek a Molson Coors Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzatához tartoznak, és a Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzat részeként értelmezendők. A Szabályzat vállalatunk minden fajta kereskedelmi kommunikációját magában foglalja, tekintet nélkül az azt megvalósító média típusára.

A digitális médiában való kommunikáció során a célközönség országára vonatkozó törvényeket és önszabályozó rendelkezéseket alkalmazzuk.

A Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzat minden alapelve alkalmazandó a digitális médiára

Minden olyan esetben, amikor az ellenőrzésünk alatt álló és a mi termékünk reklámozását célzó kommunikáció jelenik meg a digitális médiában, a Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzat általános alapelve, valamint hat specifikus alapelve alkalmazandó.

A Szabályzat alapelvei elsősorban az alábbi megjelenésekre vonatkoznak (többek között):

- saját márka-weboldalaink;

- fizetett keresés;

- display reklámok (mozgó és nem mozgó);

- interaktív televízió (’piros gomb’ szolgáltatás);

- online ’nyilvános’ apróhirdetések (értsd: nem magánszemélyek által feladott);

- SMS és MMS üzenetek mobiltelefonra;

- általunk írott/jóváhagyott termék ismertetők;

- in-game reklámozás;

- általunk jóváhagyott UGC (felhasználó által létrehozott tartalom);

- vírusmarketing;

- közösségi média márka-oldalak vagy csatornák;

- közösségi média és mobil alkalmazások.

 

A Szabályzat alapelvei a következő esetekre nem érvényesek:

- az ellenőrzésünkön kívül eső kommunikáció. A kommunikáció akkor tekinthető az ellenőrzésünkön kívül esőnek, amikor a kommunikációs tartalom egészének vagy egyes részeinek a létrehozásában és terjesztésében nem vettünk részt, és hivatalosan nem hagytuk jóvá a tartalmat. Például: a fogyasztók által a chat-szobákban vagy üzenőfalakon elhelyezett üzenetek, miközben mi nem állunk kapcsolatban sem az üzenet közzétevőjével, sem a felhasználói felülettel; a YouTube-ra (vagy hasonló tartalom megosztó oldalakra) hozzánk nem kapcsolódó személy(ek) által feltett videók; vagy az ellenőrzésünkön kívül eső és nem a mi tulajdonunkban lévő blogok.

- bármely formában megjelenő szerkesztőségi tartalom (beleértve az évi jelentéseket,  pénzügyi tájékoztatást, vállalati közösségi felelősség (CSR) jelentéseket stb.);

- vállalatunk weboldala, amennyiben rólunk, és nem a termékeinkről tájékoztat.

 

Digitális médiában megjelenő kommunikációnk a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt betöltött személyeket célozza

 

 1. A vállalat minden marketing célokat szolgáló márka-weboldalán egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az oldalra való belépés kizárólag a (belépési pontként szolgáló ország szerinti) törvényes alkoholfogyasztási korhatárt betöltött személyek számára megengedett. A weboldalnak tartalmaznia kell egy születési idő megadását kérő nyilatkozati panelt, amely kizárja a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt be nem töltött személyek belépését, kivéve ha a weboldal olyan felület részét képezi, mely korlátozott belépést enged a (tartalmat megjelentető ország szerinti) törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti, regisztrált felhasználók számára.
 2. E-mailt és egyéb kapcsolati marketinges megkeresést kizárólag a törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti személyek számára küldünk.
 3. Mobileszközök általi kommunikáció esetében, beleértve a Bluetooth technológiát és egyéb kapcsolati marketinges eszközöket, mint a ’küldd el a barátodnak’ oldalak és az e-üdvözletek, a kommunikáció kizárólag a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt igazolhatóan betöltött személyeket célozhatja, ellenkező esetben tartalmaznia kell egy életkor-igazoló panelt a fogadó számára, vagy egy emlékeztetőt a küldő számára, miszerint kizárólag a törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti személyeknek továbbíthatja az üzenetet
 4. Vírusmarketing esetében minden reklámnak tartalmaznia kell egy személyes felelősségre intő emlékeztetőt, miszerint a tartalmat kizárólag a törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti személyeknek lehet továbbítani.
 5. Márka kommunikációt csak abban az esetben helyezünk el harmadik fél weboldalán, ha a weboldal látogatóinak legalább 70%-a előreláthatóan a (tartalmat megjelentető ország szerinti) törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti személy. Amennyiben a weboldal várhatóan nem felel meg a 70%-os követelménynek, de a weboldalon történő termékkihelyezés terjesztése korlátozva van a (tartalmat megjelentető ország szerinti) törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti, regisztrált felhasználók számára, úgy a termékkihelyezés a Szabályzattal összhangban levőnek tekintendő.
 6. Digitális marketing kommunikációnk nem hordozhat olyan tartalmat, mely különös hatást gyakorol a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt be nem töltött személyekre.
 7. A letölthető alkalmazások, beleértve a játékokat, kvízeket és widgeteket, csak abban az esetben felelnek meg a Szabályzatnak, ha nem úgy vannak megalkotva, hogy különös hatást gyakoroljanak a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt be nem töltött személyekre, valamint tartalmaznak egy életkor-igazoló panelt arra az esetre, ha a letöltő személy életkora még nem ellenőrzött
 8. A letölthető alkalmazások kizárólag olyan weboldalakra helyezhetők ki, ahol a weboldal látogatóinak legalább 70%-a előreláthatóan a (tartalmat megjelentető ország szerinti) törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti személy
 9. Vírusmarketing esetében minden reklámnak tartalmaznia kell egy személyes felelősségre intő emlékeztetőt, miszerint a tartalmat kizárólag a törvényes alkoholfogyasztási korhatár feletti személyeknek lehet továbbítani.

 Felhasználó által létrehozott tartalom (UGC)

 

 1. A felhasználók által létrehozott tartalom (UGC) lehet a fogyasztók által üzenőfalakon, blogokban, fotó-és videómegosztó oldalakon, közösségi portálokon és egyéb interaktív weboldalakon elhelyezett szöveg, videó vagy fénykép. Amennyiben ezek a csatornák részben vagy teljes egészében a mi ellenőrzésünk alatt állnak, úgy pre- és poszt-monitoring vizsgálatokkal biztosítjuk a tartalom helyénvalóságát és a Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzatnak való megfelelését.
 2. Kereskedelmi kommunikációnk jellegét illetően a teljes átláthatóságra törekszünk, és arra, hogy valós szándékunk mindig egyértelmű legyen. A kommunikáció kereskedelmi jellegének még abban az esetben is nyilvánvalónak kell lenni, ha marketing kommunikációnk a felhasználók által létrehozott tartalom bizonyos elemeit alkalmazza. Következésképpen marketing kommunikációnkat nem tüntethetjük fel felhasználó által létrehozott tartalomnak, amennyiben nem az; ez vonatkozik a YouTube videókra, a buzz-marketing eszközökre, a blog oldalakon való megjelenésre stb.
 3. Mindenkinek, aki a mi nevünkben kommunikál (blogerek, twitterezők, facebook adminisztrátorok stb.) egy előzetes tréning során meg kell ismernie a Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzatot, és a továbbiakban a Szabályzat alapelveihez kell tartania magát.

Biztosítjuk a fogyasztók adatvédelmét 

 1. Szigorú rendelkezésekkel szabályozzuk a fogyasztók marketing célokat szolgáló online adatainak védelmét, és arra ösztönözzük fogyasztóinkat, hogy olvassák el a közérthető adatvédelmi nyilatkozatokat.
 2. Kapcsolati marketingünk minden formájában engedély-alapú, vagyis a marketing tartalmú e-mailt és mobil üzenetet fogadó fél előzetes beleegyezéséhez kötött; a fogyasztó az általunk nyújtott „opt-in” funkcióval adhatja hozzájárulását az üzeneteink fogadásához, míg az „opt-out” funkcióval egyszerűen leállíthatja a kommunikációt.
 3. A kapcsolati marketing célokat szolgáló adatgyűjtés számos pontján figyelmeztetjük és ösztönözzük a fogyasztókat, hogy ellenőrizzék, milyen formában kerül felhasználásra az általuk megadott információ, valamint felkínáljuk számukra az adatfeldolgozási folyamatból való kilépés („opt-out”) lehetőségét. Ezen felül biztosítjuk az összegyűjtött adatok megfelelő biztonságát és korlátozott mértékű megőrzését.
 4. „Clickstream” adatok gyűjtése esetében, mellyel a weboldalunkat látogatók által lebonyolított forgalmat mérjük fel viselkedés alapú reklámjaink számára, a felhasználókat előre figyelmeztetjük, és biztosítjuk számukra a kilépés („opt-out”) lehetőségét.

 

2. számú melléklet

 

Márkáink termékkihelyzésének irányelvei

Bevezető

Termékkihelyezés alatt azt a hirdetési folyamatot értjük, amikor általunk nyújtott ellenszolgáltatás fejében termékeink jól látható formában megjelennek egy filmben, televíziós műsorban vagy egyéb média produkcióban.

Minden mozgóképen, televíziós műsorban, videóban és színházi darabban megjelenő termékkihelyezésnek összhangban kell lenni a Kereskedelmi Kommunikációs Szabályzat alapelveivel, és ezáltal megfelelően kell tükröznie felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos álláspontunkat.

A termékeink kihelyezésére szóló felhasználási javaslatok engedélyezése vagy elutasítása szintén a Szabályzatnak való megfelelés függvénye.

Elismerjük, hogy a filmes, televíziós, videós és színházi producerek gyakran ábrázolnak produkcióikban realisztikus jeleneteket, amelyekhez esetleg felhasználhatnak a termékeink közül egyet vagy többet a kifejezett engedélyünk nélkül. Ezekre az esetekre, mivel a mi engedélyünk nélkül történtek, nem vonatkozik a Szabályzat.

Felelős alkoholfogyasztás

A Molson Coors ellenzi az alkoholtartalmú termékekkel való visszaélést. Ezért nem engedélyezi, hogy termékeit vagy egyéb tulajdonát olyan formában használják fel, mely megítélésében nem tükrözi a vállalat felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos álláspontját.

A vállalat a következő konkrét esetekben tagadja meg a felhasználási engedélyt:

 1. Ha a szereplő alkoholfogyasztása a mi megítélésünk szerint nem helyénvaló, törvényes vagy felelős.
 2. Ha alkoholizmust, kiskorúak törvénytelen alkoholfogyasztását, nyilvános részegséget, ittas vezetést vagy egyéb alkohollal való visszaélést ábrázolnak.

 

Korhatár / Kiskorúak

A Molson Coors nem támogatja, hogy az általa gyártott söröket a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt be nem töltött személyek vásárolják vagy fogyasszák.

Elkötelezettségének megfelelően nem engedélyezi, hogy termékeit vagy egyéb tulajdonát olyan formában használják fel, mely megítélésében nem tükrözi a vállalat ezzel kapcsolatos álláspontját.

A vállalat a következő konkrét esetekben nem engedélyezi a termékkihelyezést:

 1. Ha a kiskorú szereplőt alkohol vásárlása vagy illegális alkoholfogyasztás közben ábrázolják.
 2. Ha a film vagy televíziós műsor célközönségének nagy része előreláthatóan a törvényes alkoholvásárlási korhatár alatt van.
 3. Ha a javasolt kihelyezés nem megfelelően képviseli a kiskorúak illegális alkoholfogyasztásának megakadályozására irányuló elkötelezettségünket, vagy bármilyen módon azt sugallja, hogy helyeseljük a kiskorúak alkoholfogyasztását.

 

Üdvözöljük a Borsodi Sörgyár Kft. vállalati weboldalán

Az oldal megtekintése
18 éven aluliak számára tilos

Kérjük, adja meg születési dátumát.


Év
Nap